Verzoek om reactie op het rapport 'Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid'