Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 juli 2024