Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 2024, over een lijst te leveren van alle algoritmen binnen alle departementen die mogelijkerwijs illegaal zijn.1 Dit verzoek volgde op een eerder verzoek van de vaste commissie