Beslisnota bij Kamerbrief over samenvatting Rapport Commissie onderzoek College voor de Rechten van de Mens