Herziene convocatie commissiedebat 3 okt Nederlandse en Europese defensie-industrie