Brief van voorzitter commissie Koninkrijksrelaties - Brief voor commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake doorgeleiden punten Eilandsraad Sint Eustatius