Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over contouren vastgoedaandelentransacties (Kamerstuk 32140-157)