Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top) (ongecorrigeerd)