Gewijzigd amendement van het lid Van Raan 36426-16 t.v.v. nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking