Verzoek van het lid Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over De toekomst van provinciaal beleid voor duurzame veehouderij en de verzoeken tot een ‘Brabant Wet’ , gevolgd door een algemeen overleg