Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 25 oktober 2023