Het opstarten van een mediation traject met het COA, rijk en gemeente Westerwolde