Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 oktober 2023