Beslisnota bij Kamerbrief inzake afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer mr. P.J.D.J. Muijen tot lid van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten