Beslisnota inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023, EFTA-bijeenkomst, EU-voorstel nieuwe eigen middelen