Beslisnota inzake Verzamelbrief EU wet- en regelgeving op het gebied van mobiliteitsdata en wegverkeer