Beslisnota bij Kamerbrief inzake Kabinetsreactie op de iInitiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (Kamerstuk 36247)