Alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade