Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over het Programma 'Beter Aanbesteden' (Kamerstuk 34252-24)