Beslisnota's bij Kamerbrief inzake alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade