Beslisnota bij Kamerbrief inzake besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid