Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over de fysieke bescherming van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten, te Delft, Nederland, 16 – 27 oktober 2023; Wenen, 1 augustus 2023