Beslisnota bij Kamerbrief inzake stand van zaken Scholen voor Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)