inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 14 november 2023 (Kamerstuk 21501-28-259)