Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 en 20 oktober 2023