Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Defensie en benoeming van mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid