Vragenuur: Vragen van het lid Oskam aan de minister van Veiligheid en Justitie over de vernielingen in Rome door Nederlandse voetbalsupporters.