Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023