Antwoord op vragen van het lid Eijsink naar aanleiding van het bericht dat militairen met een buitenlandse partner naar de rechter stappen