Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Beckerman over ‘Groninger gedupeerden die nog steeds de prijs betalen’