Uitvoering motie-Beckerman inzake vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee