Vragenuur: Vragen van het lid Krol aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht "Pensioen in één klap 10% omlaag".