Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Leijten over de zorgen van honderden techprominenten over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)