2e herziene convo briefing EU-trendrapport - gewijzigd datum/tijstip