Convocatie technische briefing ICT veranderopgave van UWV en SVB - 28 juni 2023, 10.00-11.00 uur