Het bericht dat bijna twee derde van de gevangenen allochtoon is