Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Strien over Nederlandse speelfilms met amper internationaal succes