Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over een amendement op de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie