Aan minister LNV - Verzoek om afschrift reactie op brief Provincie Friesland m.b.t. dringend beroep voor actie naar de Nederlandse garnalenvissers