Beslisnota bij Kamerbrief over de stand van zaken bij de afwikkeling van de Girobank op Curaçao