Verzoek beantwoording aanvullende vragen beveiliging kwetsbare objecten