Convocatie commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 12 december 2023