Antwoord op vragen van de leden Hammelburg, Thijssen en Van der Lee over de aardbevingen in Afghanistan