Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 03-11-2023, nr. WJZ/ 37830761 , tot wijziging van de regeling veterinairemaatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege intrekking van de ophok- en afschermplicht en aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen