Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte- en drinkwater voor de volksgezondheid