De gang van zaken rond de Red Card Holder ten tijde van het bombardement op Hawija