Beslisnota bij overdragen beantwoording vragen van het lid Piri over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren