Afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag