Beslisnota inzake Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Ginneken c.s. over verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor de rijbewijs C-plicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen (t.v.v. 31305-421) (Kamerstuk 31305-431)