Stikstof en Natuurherstel, onderzoek naar de ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling